Statut

Stowarzyszenia Aktywni w Sporcie

Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie zostało zarejestrowane 6 lipca 2018 roku. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Rzeszowie. Celem powstania stowarzyszenia jest promowanie aktywności sportowej, zdrowego trybu życia wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Założyciele Aktywni w Sporcie od najmłodszych lat są prawdziwymi pasjonatami sportu i turystyki. W ramach działalności stowarzyszenia organizujemy obozy rowerowe oraz jednodniowe wycieczki rowerowe. Stowarzyszenie jest organizatorem akcji zatytułowanej ,,Drugie życie dla roweru”. Celem akcji jest zbiórka, niepotrzebnych rowerów, które odnowimy i przygotujemy do bezpiecznej jazdy. Następnie sprawne pojazdy zostaną przekazane do: Domów Dziecka, Placówek Wychowawczych, Zawodowych Rodzin Zastępczych, Domów Opieki i Domów Seniora z całego województwa podkarpackiego. Akcja ,,Drugie życie dla roweru” została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców podkarpacia. 

Kliknij

Statut

 

E-mail

biuro@aktywniwsporcie.pl

Telefon

+48 512 584 223

Biuro

ul. Instalatorów 3/4, 35-210 Rzeszów